Comments

  1. سید هادی هاشمی Post author

    سلام بر پیمان عزیز: در این طرحی که به سفارش رستوران حلما زدم اگه به حرف ( ل ) و کلمه ( ما ) خوب دقت کنین مشاهده خواهید کرد که تشکیل یک ( دیگ ) داده و مابقی طرح شامل دسته دیگ و سر دیگ است…ضمناً پیمان جان خودت میدونی این طرح در سطح بالایی طراحی شده و از شما به عنوان مدیر سایت انتظار داشتم که به این کار ۵ ستاره بدین…