طراحی پوستر کلینیک زیبایی آذین

این پوستر به صورت اختصاصی برای کلینیک لیزر پوست و مو آذین طراحی شده مهارت های استفاده شده در این پروژه طراحی خلاق طراحی گرافیک و استفاده از نرم افزار ادوب فتوشاپ میباشد.