background حرفه ای (ماشین)

کار بسیار حرفه ای در عین حال سادس موارد مورد نیاز: عکس با کیفیت بالا سه تا براش و افکتای روی عکس(دو سه تا بیشتر افکت نمیخواد) به عنوان بکگراند خیلی کاربردیه

پروژه های

تصویر پروفایل تارا عسکری

برچسب های پروژه

ماشین