تراکت لایه باز جشنواره و تخفیف خدمات اینترت و adsl

تراکت لایه باز جشنواره و تخفیف خدمات اینترت و adsl

در طراحی این تراکت لایه باز سعی شده از رنگ‌های بسیار زنده و جذاب استفاده شود تا هرچه بیشتر در گرفتن تراکت از دست تراکت پخش کن تاثیر مثبت داشته باشد. علاوه بر این به جهت استفاده از رنگ‌های زنده مناسب باعث شده چشم دریافت کننده تراکت بین طرح بچرخد و با وجود مطالب زیاد، […]