Tamplates Web

Tamplates Web

همیشه ارزو این رو داشتم یک وب سایت خلق کنم ایده های تو ذهنمو خلق کنم رو کاغذ همیشه بد می شدن :)) اولا فک میکردم خلاقیت ایده پردازیم ضعیفه تا این طراحی قالب رو در فتوشاپ یاد گرفتم فهمیدم خیلی خوب میشه ایده ها رو پیاده کرد و تبدیل کرد به قالب و مشکلمو […]