• پیمان صدوق یک بروزرسانی ارسال کرد ۲ سال, ماه ۱ قبل

    در مَجد وشرف یکّه و تنها هستی / در فخر تو بس ، اُمّ ابیها هستی
    مریم که مقدس شده یک عیسی داشت / تو مادر یازده مسیحا هستی . . .
    IMG_2822

    در مَجد وشرف یکّه و تنها هستی / در فخر تو بس ، اُمّ ابیها